Groepsaankoop VELUX dakramen in Westerlo

Overweeg je om een of meerdere dakramen te vervangen, om er nieuwe te laten installeren of ben je op zoek naar een daglicht oplossing die beter bij jouw woning past?
Als VELUX daglicht adviseur helpen we je hiermee graag verder.

Onze adviseurs bezorgen je graag een persoonlijk advies aan huis.

Wat is mijn voordeel?

Groepsaankoop geldig van heden tot 31 mei 2022. Uitvoeringsperiode juni - juli 2022.

GRATIS installatie van jouw VELUX rolluiken op zonne-energie op je nieuwe of bestaande dakraam.

Groepsaankoop
Lees zeker onze algemene voorwaarden rond deze actie.

Dakraam met een grijs verduisteringsgordijn besteld? Dan krijg je een GRATIS onderdakkraag.

Groepsaankoop
Lees zeker onze algemene voorwaarden rond deze actie.

DaglichtCenter VELUX team - © Copyright - Alle rechten voorbehouden - 2016 tot heden.

Niets uit dit formulier mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Jouw gegevens zijn dan ook veilig bij ons.