Heb je een technieker nodig?

Ondervindt je een probleem met een VELUX product? Dan helpen onze techniekers je graag verder.

Onze techniekers zijn zeer ervaren en goed getraind in de VELUX producten. Wij gebruiken alleen originele VELUX onderdelen en accessoires om de hoge standaard en de uitstraling van uw VELUX product te beschermen.

Wanneer de reparatie van de producten niet binnen de garantievoorwaarden valt, rekent Daglicht Center de kostprijs van de wisselstukken aan, een arbeidsuurloon van 60,- € en 50,- € transportkosten. Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Geen velden gevonden.

DaglichtCenter VELUX team - © Copyright - Alle rechten voorbehouden - 2016 tot heden.

Niets uit dit formulier mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Jouw gegevens zijn dan ook veilig bij ons.